Bamba Konté per 1 april jl. benoemd tot lid raad van toezicht van Stichting Meerkring

De gemeenteraad van Amersfoort heeft in de raadsvergadering van 27 februari 2024 Bamba Konté per 1 april 2024 benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting Meerkring. 

Achtergrond

Sinds 2021 is Bamba Konté Directeur Bedrijfsvoering bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij interim-directeur/ concerncontrol bij verschillende overheidsorganisaties. Hij heeft ruime ervaring met veranderingsprocessen binnen de bedrijfsvoering.

Werving- en selectieproces

Na een werving en selectieprocedure, begeleid door NR Governance, heeft de raad van toezicht het besluit genomen Bamba Konté voor te dragen ter benoeming als lid raad van toezicht per 1 april 2024. Daarmee neemt hij tevens zitting als lid auditcommissie per 1 april 2024. 

Bamba Konté: “Ik ben er trots op dat ik per 1 april 2024 lid mag zijn van de raad van toezicht van Stichting Meerkring. Stichting Meerkring is een maatschappelijk betrokken onderwijsinstelling die kinderen voorbereidt op een betere toekomst. Ik hoop dat ik vanuit mijn kennis en ervaring een essentiële bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Meerkring”.

Corrie Vinckers: voorzitter raad van toezicht: “Ik ben verheugd over de aanstelling van Bamba Konté en heb er alle vertrouwen in dat hij met zijn deskundigheid en verfrissende blik een belangrijk toevoeging zal zijn voor de raad van toezicht en stichting Meerkring. De raad van toezicht heet dhr. Bamba Konté van harte welkom en ziet uit naar een plezierige en constructieve samenwerking.” 

Media
  • Ontwerp zonder titel 2
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media