obs DaVinci Eemland

  
Directeur: Marjolein Kraal
Wijk: Zielhorst
Schooltype: Hoogbegaafden onderwijs fulltime
Adres: Triangelstraat 156, Amersfoort
Telefoon: (033) 7370645
BSO op school: Ja


DaVinci Eemland
b
iedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de groepen 3 t/m 8 met een IQ van 130 of hoger. Wij maken onderscheid tussen enkelvoudige HB en dubbelvoudige HB leerling (HB+).
De enkelvoudige HB leerling heeft uitsluitend een IQ van 130 of hoger. Deze leerling is welkom in een van de HB groepen op DaVinci indien hij dreigt vast te lopen in het regulier onderwijs. De dubbel bijzondere HB leerling heeft een IQ van 130 of hoger en een intensieve zorg en begeleiding bij het leren. Deze leerling is welkom in een van de HB+ groepen indien hij wordt toegelaten door de toelatingscommissie.

Fulltime

DaVinci Eemland fulltime is gelegen aan de Triangelstraat 156-158 te Amersfoort. De school stemt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de behoefte van het individuele kind in een kleine lesgroep van maximaal 20 leerlingen. Hoogbegaafde kinderen tonen met regelmaat gedeelde, specifieke HB-kenmerken. Een grote toegevoegde waarde van de school is de extra aandacht die de gespecialiseerde leerkrachten kunnen geven aan HB-leerlingen met faalangst, werkhoudings- en concentratieproblemen, hoogsensitiviteit of dyslexie in combinatie met HB.

Het curriculum van DaVinci Eemland fulltime legt verder de nadruk op de ontwikkelgebieden: Compacten, DaVinci-tijd, Engels en Spaans, Schaken en Wereldreligies.

Parttime

Meerkring heeft op dit moment vier locaties waar DaVinci Parttime onderwijs wordt gegeven: Vathorst (obs de Gondelier), Bergkwartier (obs Joost van den Vondel), Hoogland (Montessorischool de Kosmos) en Zielhorst (obs de Achtbaan). Deze vier locaties zijn verantwoordelijk voor het gebiedsaanbod. Dat betekent dat alle leerlingen van Meerkringscholen, die ervoor in aanmerking komen, gebruik kunnen maken van DaVinci PT.
De kinderen komen van 8.30-12.30 uur naar de Parttime Da Vinci Eemland klas en vinden daar extra uitdaging naast hun reguliere basisschool klas. Zij gaan daarna naar hun eigen basisschool, of op korte dagen naar huis.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl