Stichting Meerkring zoekt een Lid Raad van Toezicht

In verband met aftreden per 1 augustus zoekt de Raad van Toezicht een lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijs & Kwaliteit.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Meerkring houdt toezicht op de scholenorganisatie van Meerkring. Dat betreft ook De Kosmos die met een aparte rechtspersoon dezelfde RvT kent. Meerkring geeft op 21 onderwijslocaties in de Amersfoortse regio, onderwijs aan circa 4.400 kinderen. Het leveren van goede kwaliteit van onderwijs is het belangrijkste doel. Dit streven is direct terug te zien in de centrale uitgangspunten van het beleid: Eigen-wijsheid, Wereldwijsheid, Bevlogenheid.

Meerkring wil kinderen zo toerusten dat ze goed voorbereid naar het voorgezet onderwijs kunnen gaan. Dat doet Meerkring door onder andere in te zetten op digitale geletterdheid, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Ook willen we kinderen voorbereiden op de maatschappij door hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Meerkring zet in op het bijbrengen van sociale competenties en democratisch burgerschap. En tot slot willen we kinderen leren samenwerken. Beoogd wordt met deze uitgangspunten dat kinderen impact gaan maken en een bijdrage zullen leveren aan de leefomgeving, het vergroten van de duurzaamheid en tolerantie. Daarmee geeft Meerkring nadrukkelijk vorm aan de eigen (openbare) identiteit.

De RvT vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De RvT kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de commissie onderwijs en kwaliteit en de auditcommissie. Zij bieden de mogelijkheid tot verdieping en voorbereiding van de vergaderingen van de RvT en komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar. RvT-leden ontvangen een vergoeding conform de normen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.

Wie we zoeken 

De Raad van Toezicht is op zoek naar iemand met kennis van of ervaring in het funderend onderwijs in Amersfoort. Het nieuwe lid beschikt over de onderstaande competenties.

 • Onderschrijven van het doel, grondslag, karakter en de waarden van Meerkring
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren
 • Vermogen, de attitude en de communicatieve vaardigheden om het College van Bestuur met de Raad van Toezicht als klankbord terzijde te staan
 • Vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • In voldoende mate beschikbaar voor en betrokken bij, de stichting te zijn.

Specifieke eisen profiel Onderwijs & Kwaliteit

 • Kennis van de onderwijssector in het algemeen en het primair onderwijs in het bijzonder
 • Strategische visie op de positie van openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
 • Ervaring met organisatie en HRM-ontwikkelingen in het kader van goed werkgeverschap (Bevlogenheid)
 • Voldoende kritische afstand tot het onderwijskundig beleid en opvattingen inzake;
 • Onderwijs en interventiemogelijkheden
 • Brede school c.q. Integraal Kindcentrum
 • Ouderparticipatie

Interesse of meer informatie? 

Mail dan vóór 6 april 2020 uw motivatie en CV naar: info@binoq.nl o.v.v. 'sollicitatie lid raad van toezicht Meerkring’  ter attentie Petra Hoogerwerf, voorzitter van de RvT. Zodra uw sollicitatie is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van Binoq Atana, die de werving en selectie voor de Stichting Meerkring begeleidt. Dit kan via telefoonnummer 020 514 13 80 of via het e-mailadres info@binoq.nl

Media
 • Vacature Lid Raad van Toezicht Meerkring
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn