obs De Weesboom


  
 
Meerscholendirecteur: Onno Hoekstra
Directeur: Janine van der Pas
Wijk: Schothorst
Schooltype: Kunst en cultuur
Adres: Raadhoven 4, 3813 LW Amersfoort
(tijdelijk i.v.m. nieuwbouw)
Telefoon: (033) 480 54 26
BSO op school: Ja
Website: www.weesboom.nl

De Weesboom, kunst- en cultuurschool, is een kleinschalige school met een sterk kunst- en cultuurprogramma en alles wat daarmee samenhangt. Samen met uw kind gaan we op weg en geven we inspirerend en uitdagend onderwijs. Bovendien rusten wij uw kind onderweg uit met de bagage die het nodig heeft om in onze moderne maatschappij op ieder niveau een rol te kunnen spelen. Zo reizen we met uw kind langs de 7 essentiële vaardigheden van de 21ste eeuw: communicatie, samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, kritisch denken, probleem oplossend denken, sociale en culturele vaardigheden.

Kunst- en cultuureducatie

Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen, samen met hun ouders en verzorgers, in hun ontwikkeling en hun leerproces zodat ze zelfstandig en verantwoordelijk in de samenleving staan en hun keuzes weldoordacht kunnen maken. Wij bieden ze positieve stimulansen in een veilige leef- en leeromgeving. Kunst- en cultuureducatie dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vormen ze een rode draad door de hele school. Drie keer per schooljaar doen de kinderen mee aan een kunstproject. Hierdoor komen ze in aanraking met verschillende disciplines en leren ze samen te werken, elkaar te helpen en te inspireren.

Het gebouw

De school ligt in een rustig deel van de wijk Schothorst-Noord. De naam Weesboom is ontleend aan het feit dat de school is gebouwd op voormalige landbouwgrond. De weesboom is een balk of paal die boven op het hooi op de hooiwagen werd gelegd (en aan de voor- en achterkant met touwen aangehaald) om het hooi bij elkaar te houden. Symbolisch houdt onze Weesboom de kinderen bij elkaar.


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn