sbo Kingmaschool


so Kingmaschool schoolgebouw   
Directeur: Bob van Bohemen
Wijk: Vermeerkwartier
Schooltype: Speciaal basisonderwijs
Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort
Telefoon: (033) 461 62 23

De Kingmaschool biedt kwalitatief passend onderwijs aan kinderen die iets speciaals nodig hebben.
Als school voor speciaal basisonderwijs passen wij ons onderwijsaanbod aan op de mogelijkheden en de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Ieder kind is uniek en speciaal en heeft recht op passend onderwijs. 
Met de ouders werken wij samen aan de ontwikkeling van hun kind. Een goede en open communicatie is, vinden wij, belangrijk en bevordert de ontwikkeling van de leerling.


Het gebouw

Het gebouw van de Kingmaschool staat in een rustige en groene wijk Vermeerkwartier in Amersfoort Zuid. Het is een multifunctioneel gebouw waar naast onderwijs, ook buitenschoolse opvang (bso), behandelingen kind- en jeugdhulpverlening, logopedie en kinderfysiotherapie is gehuisvest. Onze samenwerkingspartners hierin zijn:


  • Bzzzonder Dorrestein
  • Youké - kind-en jeugdhulpverlening
  • Sprekenderwijs – logopedie
  • Kinderfysiotherapie Amersfoort

Meerkring GO!

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor ‘Gericht Onderwijs’: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De acht scholen die zijn aangesloten bij Meerkring GO! hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en hebben dus de kennis en expertise in huis om kinderen een passende leeromgeving te bieden. Onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Lees meer informatie over Meerkring GO!

Bezoek onze schoolwebsite.


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn