obs De Border


 


Directeur:
Erwin Hiddingh
Wijk: Nieuwland
Schooltype: IKC/Vreedzame school
Adres: Watersteeg 87, 3824 EL Amersfoort
Telefoon: (033) 456 53 07
BSO op school: Ja
  

Vreedzame school in de wereld
De Border ligt in Nieuwland, een nieuwbouwwijk in het noorden van Amersfoort met ruim 15.000 inwoners. Het opgroeien van de kinderen gebeurt echter niet alleen in de wijk; kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren. Op De Border wordt daarom gebruik gemaakt van de methodiek “Vreedzame School”.  

Beelden over elkaar zijn vaak gebaseerd op vooroordelen. Als ‘School in de Wereld’ proberen we deze beelden te nuanceren en vooroordelen weg te nemen. Dit komt bijvoorbeeld concreet tot uiting binnen onze dialooglessen over verschillende geloofs-/en levensovertuigingen.

Op een School in de Wereld – en dus op De Border – is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden we aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. 

De Border, paspoort naar grenzeloos onderwijs. Als school besteden we iets meer dan de helft van onze lestijd aan de basisvaardigheden rekenen, spelling, taal en lezen. Dit betekent niet dat we de andere vakken niet belangrijk vinden. Zo hebben we ervoor gekozen om in alle groepen van de school aandacht te besteden aan het Engelse taalonderwijs. Hiervoor gebruiken wij de methode Take it easy, waarbij de leerlingen ‘echt’ Engels horen van een native speaker. De taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen het 4de en 7de levensjaar, dus vroeg starten met het leggen van de basis voor het leren van een vreemde taal vinden wij een groot voordeel van vroegtijdig vreemde taalonderwijs . In deze jaren leren de kinderen een taal op een spontane en speelse manier.  

IKC

De Border is een gebouw met 14 klaslokalen, 2 speellokalen, een mediatheek en een cultuurlokaal. Met onze samenwerkingspartner Ska Kinderopvang vormen wij sinds september 2018 een Integraal Kindcentrum (IKC) met onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar! Voor de opvang zijn twee BSO-lokalen ingericht en is er een aparte vleugel voor dagopvang van 0 tot 4 jarigen.


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn